خداوندا، به تو پناه می‌‌آورم

شرمسارم مکن

تو خدای عادل هستی‌

پس مرا نجات بده

دعایم را مستجاب فرما

و هر چه زودتر نجاتم بده. پشت و پناه من باش

و با قدرت خود مرا برهان

تو پناهگاه و پشتیبان من هستی‌

به خاطر نام خود راهنمای من باش و هدایتم کن

مرا از دامی که برایم گسترانیده اند برهان

زیرا تو پناهگاه من هستی‌

ای خدای عادل

روحم را به تو می‌سپارم

تا تو نجات دهندهٔ من باشی‌

آمین

مزامیر باب ۳۱ آیه های ۵-۱

 

 

1