ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ              
ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ
ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ فرزندانش
ﺍﺳــﺖ
ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ
ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖ
ﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖ
ﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱ ﻫـــﺎﯼ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺧـﻨـــﺪﻩ ﺩﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ
خدایا عاشق آرامش اسمت هستم

خــــــــــداوندا ،
حال که منٺ نهادی و
در بامدادی دگر بیدارم ساختی و
جانم دادی
تا ببینم ، بشنوم ، بگویم و بدانم ،
باز منٺ گذار و یاریم ده
تا ببینم تمام آنچه را زیبا آفریدی.
بشنوم فریاد سکوت بی‌پناهان را
بر زبان برانم آنچه تو را خشنود می سازد
و درک کنم رازهای آفرینش بی‌بدیلت را  
خدایا
برای خوب شدن و خوب ماندن
اراده کرده ام
اما بی‌نهایت بال پرواز نخواهم داشت
پس یاریم ده تا همانی باشم که
از خلقتم بر خود ببالی
خدایا حکمتت را

 وهدایت تو را خواهانم

 در هر لحظه از زندگیم

آمین

1