با خیالی آسوده

و دور از هیاهوی لحظه‌های جاری

در این همهمه‌ ی طاقت فرسای روز مرگی

و تداخل عقاید خالی‌ از آسودگی

میسپارمتان در بازوان قدرتمند پدر

تا پر توان جلال دهید نام عظیمش را

و همسو باشد قدمهایتان

با قدم‌های خداوند پدر

آمین

1